De kracht van aandacht

In Japanse boeddhistische Zen-tempels is er een formele ceremonie voor het maken van thee, de zogenaamde Chanoyu. Deze ceremonie geeft de boeddhistische principes van het leven weer: Respect – Harmonie – Zuiverheid – Innerlijke Vrede.

De ceremonie is opgebouwd uit een aantal rituele handelingen die in een specifieke volgorde uitgevoerd dienen te worden om optimaal van de thee te kunnen genieten. Het is een manier om, ver van het politieke en economische wereldtoneel, waardering op te brengen voor eenvoud, puurheid, natuur en creativiteit.

Het kost jaren van training, oefening en toewijding om theeceremonies te geven. Terwijl, ondanks alle details, het niets meer omvat dan het zetten en serveren van een kopje thee. Het allerbelangrijkste is dat de handelingen worden uitgevoerd op de meest perfecte, meest beleefde, meest sierlijke en meest charmante manier mogelijk. Elke beweging van de host heel bewust en volgens een protocol. Het is een ambacht.


Wil je een keer genieten van een overheerlijk kopje matcha thee (of een kop koffie) om informeel van gedachten te kunnen wisselen? Je bent van harte welkom op ons kantoor in Hoofddorp.

klik hier om een afspraak te maken


In het bedrijfsleven kunnen we veel leren van deze traditie. De aandacht voor elke handeling, de trainingen en gelijkwaardigheid, om maar een aantal aspecten te benoemen. Zoals in een eerdere post (Ultieme eenvoud leidt tot helderheid) al aangehaald, verhoogt aandacht voor je werk de kwaliteit. Niet alleen van het resultaat, maar ook van je werkplezier. In veel organisaties wordt van alle medewerkers verwacht dat zij zonder adequate training andere werkzaamheden kunnen oppakken. Maar al te vaak resulteert dit in lage kwaliteit en onvrede bij de medewerkers. Training, oefening en routine resulteren in meer plezier en hogere kwaliteit. Het laatste aspect, gelijkwaardigheid. Met enige regelmaat zie ik in organisatie situaties waarbij managers alleen op basis van hun hiërarchische positie een opdracht doorduwen of hun stempel ergens op willen zetten. Niet echt een basis van gelijkwaardigheid.

Samengevat kan het voor veel mensen en organisaties handig zijn om te vertragen om te kunnen versnellen. Alles om ons heen gaat steeds sneller, deadlines worden steeds korter. Door als maar door te blijven rennen, zakt de kwaliteit en werkplezier verder weg. Maak eens tijd voor een training voor nieuwe vaardigheden of doe eens een opdracht met volledige aandacht. Je zult verrast zijn door het resultaat!