IT-Architectuur

Onze IT-oplossingen beginnen altijd bij u. Enso adviseert, creëert, regisseert en implementeert de juiste oplossing die past bij uw organisatie en bedrijfsprocessen. 

Werkzaamheden die wij voor u kunnen doen, zijn onder andere:

  • Het inventariseren van functionele/ technische wensen en eisen
  • In kaart brengen persona
  • Begeleiden aanbesteding
  • Het opstellen van een high level design
  • Het maken van een project start architectuur (PSA)
  • (Technische) projectbegeleiding
  • Een review van uw IT-omgeving
  • Het opstellen van een (strategisch) IT-plan
  • Optimaliseren (ITIL) beheer processen

En indien u dat wenst, kunnen wij u vanaf het initiële idee tot de daadwerkelijke ingebruikname ondersteunen. Dit kan voor zowel een onderdeel van uw organisatie of uw gehele IT-landschap. Enso helpt u graag bij het in kaart brengen van de functionele wensen en eisen tot en met de borging in uw organisatie.